បង់​ក្លា​ដេស និង​មី​យ៉ាន​ម៉ា ព្រមព្រៀងគ្នា បញ្ជូន​ជនជាតិដើម​រ៉ូ​ហ៊ីង​យ៉ា​ត្រឡប់​ទៅវិញ​ – CEN