​នេះ​បាន​ហៅថា “​ចោរ​” ព្រោះ​ហ៊ាន​ចូល​ប្តូរ​កាំភ្លើង​ក្លែងក្លាយ​យក​កាំភ្លើង​មែនទែន​ក្នុង​ឃ្លាំង​របស់​ប៉ូលិស​ទៅ​… លក់​! – CEN