ហ្វីលីពីន​ប្រឆាំង​ចិន​ចំពោះ​បំណង​សណ្ដោង​រោងចក្រ​អគ្គិសនី​ទៅកាន់​សមុទ្រ​ចិន​ខាងត្បូង​ – CEN