​ឃោរឃៅ តិរច្ឆាន ទៀតហើយ ឪពុក​បង្កើត រំលោភ​កូនស្រី​ខ្លួនឯង​អាយុ​ទើប 12​ឆ្នាំ រហូត​មាន​ផ្ទៃពោះ​ – CEN