​អតីត​ថៅកែ​សណ្ឋាគារ ឆាយ​ហុង ធ្លាក់​ពីលើ​ម៉ូតូ​ទឹក បាត់​៣​ថ្ងៃ រក​មិន​ទាន់​ឃើញ​ – CEN