​រថយន្ត​មិន​ស្គាល់​ម៉ាក បុក​ម៉ូតូ ស្លាប់​យុវជន​២​នាក់ ហើយ​បើក​រត់​បាត់​ – CEN