​លោក​ឧកញ៉ា ទៀ វិចិត្រ បន្ត​លែង​សត្វ​ល្មិច ឬ​អណ្តើក​សមុទ្រ​លើក​ទី​៩៧ សរុប​មាន​ចំនួន​រាប់រយ​ក្បាល​ចូលទៅក្នុង​សមុទ្រ​វិញ​ – CEN