​គឹម សុខ បើ​គ្មាន​លុយ​សង ៨០០​លាន​រៀល​ទេ ជាប់គុក​ជា​ថ្មី​ – CEN