គួរឲ្យ​អាសូ​ត្រីបា​ឡែន​មួយ​ក្បាល​នេះ ទោះបី​ដាច់​បាត់ ស្ទើ​ពាក់កណ្តាល​ខ្លួន​វា​ទៅ​ប្រឹង​ហែល​ឆ្លង​សមុទ្រ​ (វីដេអូ) – CEN