នេះ​បាន​ហៅ​ថា​សិល្បៈ​ពិតៗ ៖ ហ៊ាន​កាត់​ច្រមុះ និង​ត្រចៀក​ចោល​ដើម្បី​ឲ្យ​ដូច​… លលាដ៍ក្បាល​ខ្មោច ! – CEN