​វីរៈភាពរ​របស់​ភ្នាក់ងារ​សង្គ្រោះ ២​រូប ៖ យក​ខ្លួន​ពាំង​គ្រាប់​ការពារ​ស្ត្រី និង​កូនក្មេង ខណៈពេល​ឆាកប្រយុទ្ធ​ដោយ​កាំភ្លើង​ផ្ទុះឡើង (​វីដេអូ​) – CEN