ចេះ​រក​នឹកឃើញ​! យក​កំប៉ុង​ភេសជ្ជៈ​ស៊ក​ភ្ជាប់​នឹង​ដុំ​ម៉ូ​ទ័​រ​កង្ហារ មូរ​ស្រោប​អំបោះ​យ៉ាង​ងាយ (​វីដេអូ​) – CEN