នាវាចម្បាំង​កងទ័ពជើងទឹក​ឥណ្ឌា ចូល​ចត​នៅ​កំពង់ផែ​ខេត្ត​ព្រះសីហនុ ក្នុង​ដំណើរ​ទស្សនកិច្ច ៤​ថ្ងៃ នៅ​កម្ពុជា​ – CEN