ស្ត្រី​ម្នាក់ ត្រូវ​គេ​រំលោភ​សម្លាប់ ច​ងទម្លាក់​ចូល​ទៅក្នុង​ទឹក​អណ្ដូង នៅ​ស្រុក​សង្កែ​ – CEN