​ក្របី​រាប់រយ​ក្បាល​ត្រូវ​ហែលឆ្លងទន្លេ​ដ៏​ធំ ដើម្បី​ស្វែងរក​ចំណី​ចម្អែត​ក្រពះ ព្រលឹម​ចេញ ព្រលប់​ចូល គួរឲ្យស្រណោះ (​វីដេអូ​) – CEN