ក្រុមប្រឹក្សា​ខេត្ត​ស្វាយរៀង រៀបចំ​កិច្ចប្រជុំ​សាមញ្ញ​លើក​ទី​៥១ ឆ្នាំ​ទី​៥ អាណត្តិ​ទី​២ ដោយ​មាន​រៀប​វារៈ​ចំនួន​១២​ត្រូវ​ពិភាក្សា​ – CEN