ខេត្ត​តាកែវ​និង​ខេត្ត​អាន​យ៉ាង​សន្យា​បន្ត​ផ្សព្វផ្សាយ​ជូន​ប្រជាពលរដ្ឋ​ក្នុង​ខេត្ត​ទាំង​២​មិនឲ្យ​មាន​សកម្មភាព​ជួល​ដី​នៅ​តំបន់​ព្រំដែន​ – CEN