អត្ថប្រយោជន៍​របស់​ផ្លែ​ប៉ោម​បៃតង ចំពោះ​សុខភាព​ – CEN