នគរបាល​ខេត្ត​ព្រះសីហនុ ចាប់ខ្លួន​បុរស​ជនជាតិ​អាមេរិក​ម្នាក់ ពាក់ព័ន្ធ​បទល្មើស​ចាប់រំលោភ​អនីតិជន​នៅ​សហរដ្ឋអាមេរិក​ – CEN