អាមេរិក​ពន្យារពេល​ការហាមឃាត់​ពលរដ្ឋ​ខ្លួន ទៅកាន់​កូរ៉េខាងជើង​ – CEN