ប្រជានេសា​ទ​បារាំង​និង​អង់គ្លេស​វាយប្រហារ​គ្នា​លើ​សមុទ្រ​ក្នុងការ​ដណ្ដើម​លៀស​សមុទ្រ​ – CEN