គ្រោះថ្នាក់​ចរាចរ​ថ្ងៃទី​៣០​សីហា ស្លាប់​៤​នាក់ របួស​១២​នាក់ ខណៈ​រយៈពេល​៣០​ថ្ងៃ ស្លាប់​១២០​នាក់​ – CEN