ករណី​ដ៏​គួរ​ឲ្យ​ខ្លាច​! បុរស​ចំណាស់​ម្នាក់​ត្រូវកាត់​ដៃ​១​កំណាត់​ចោល បន្ទាប់ពី​ឆ្លង​រោគ​បង្ក​ពង​ស្លោ​ក​បាត​ដៃ​ដ៏​សាហាវ ដោយសារ​ហូប​អាហារ Sushi – CEN