​ខាង​ស្រី​ថើប​ត្រចៀក​ខ្លាំងពេក ដល់​ថ្នាក់​ខាង​ប្រុស​ត្រូវ​ចូល​…​ពេទ្យ (វីដេអូ) – CEN