ត្រូវ​ចាប់ខ្លួន ព្រោះ​ចាប់ចង​កូន​ជាប់​ក្រោយ​រថយន្ត​ដោយ​គ្មាន​… មេត្តា (​មាន​វីដេអូ​) – CEN