មិនដឹងមានវិបត្តិអ្វី? លោត​ពី​លើ​ស្ពាន​ប៉ុន​ប៉ង​សម្លាប់​ខ្លួន សំណាងបុរស​​ដ៏​​ក្លាហាន​ចេញ​​ទូក​​ដេញ​តាម​​សង្គ្រោះទាន់ ទោះ​​ខ្សែ​​ទឹក​ទន្លេ​​កំពុង​​ហូរ​ខ្លាំង (​វីដេអូ​) – CEN