ជប៉ុន​-​ចិន​ចូលរួម​សមយុទ្ធ​កងទ័ពជើងទឹក​ធំ​បំផុត​របស់​អូស្ដ្រាលី​ – CEN