​គេ​សង្ស័យថា​មាន​ដុំ​អាចម៍ផ្កាយ​ធ្លាក់​ប៉ះ​នឹង​ស្ថានីយ​អវកាស ISS បង្កឱ្យមាន​ការ​ជ្រាប​ចេញ Oxygen – CEN