​ឃាត់ខ្លួន ២ នាក់ ពី​បទ​ជួញដូរ​នូវ​សារធាតុ​ញៀន​ខុសច្បាប់​ – CEN