ពាណិជ្ជករ​ចិន​ងាក​ទៅ​ពឹងពាក់​«​គ្រូទាយ​»​ព្រោះ​ចង់ដឹង​លទ្ធផល​នៃ​សភាពាណិជ្ជកម្ម​ជាមួយ​អាមេរិក​ – CEN