ទីបំផុត​! បងប្អូន​ប្រុស​​​ថៃ​២នាក់ ​ដែល​​សម្លាប់​​​ស្រ្តី​​ជំនួញ​​ថៃ​ ហើយ​​គេច​​មក​​សម្ងំ​លាក់ខ្លួន​នៅ​កម្ពុជា ត្រូវបាន​ចាប់ខ្លួន​ហើយ​នៅក្នុង​ខេត្តកំពង់ស្ពឺ (វីដេអូ) – CEN