ពិការ​មែនពិត! តែ​ទឹកដម​សម្លេង​មិន​ចាញ់​តារា​ល្បី ស្តាប់​នាង​បង្ហើ​រសូរសៀង​ប៉ុន្មាន​បទ​នេះ អ្នក​ប្រាកដជា​លង់ (​វីដេអូ​) – CEN