ធនាគារ ស្ថាបនា បើក​សម្ពោធ​ដាក់​ឱ្យ​ប្រើប្រាស់​ជា​ផ្លូវការ សេវា Sathapana Mobile ថ្មី​របស់​ខ្លួន​ – CEN