​វិស័យ​ព្រៃឈើ បាន​និង​កំពុង​ប្រឈមជាមួយ​បញ្ហា​ធំៗ ដូចជា កាប់​ព្រៃ​ ទន្ទ្រាន​យក​ដី​ ធ្វើជា​កម្មសិទ្ធិ​ខុសច្បាប់​ – CEN