បារម្ភ​នឹង​ការផ្ទុះ​សង្គ្រាម ជប៉ុន​គិតគូរ​ពី​របៀប​ជម្លៀស​ពលរដ្ឋ​របស់​ខ្លួន​ប្រមាណ ៣៨.០០០ ​នាក់ ​ចេញពី​កូរ៉េខាងត្បូង​ – CEN