ស៊ី​រី​រង​ការវាយប្រហារ​តាំងពី​ព្រលឹម​ថ្ងៃទី ២ ខែកញ្ញា​នេះ​ – CEN