បង្ក្រាប​សារធាតុ​ញៀន​ដោយ​ខុសច្បាប់ ដើម្បី​ប្រើប្រាស់ ដោយ​ឃាត់ខ្លួន ជនសង្ស័យ​ពីរ​នាក់​ – CEN