អត់​ដែល​ស្គាល់គ្នា​សោះ ពេល​ដើរ​កាត់មុខ​គ្នា ស្រាប់តែ​វាយប្រហារ​យ៉ាង​សាហាវ ដោយ​និយាយថា «​ជាស​ត្រូវ​» (​វីដេអូ​) – CEN