​ឯកឧត្តម យន្ត មីន អភិបាលខេត្ត​ព្រះសីហនុ លើកទឹកចិត្ត​ដល់​អ្នក​ការពារ​ធនធាន​ធម្មជាតិ​សត្វព្រៃ និង​សត្វ​សមុទ្រ​កម្រ​ – CEN