​វិធីសាស្ត្រ​ងាយៗ ដើម្បី​បំបាត់​ស្នាម​ខ្មៅ​ក្រោម​ភ្នែក​ – CEN