​ក្រុមហ៊ុន​រុស្ស៊ី​ផលិត​បាន​យន្តហោះ​គ្មាន​អ្នកបើកបរ ដ៏ស្រាល​ជំនាន់​ថ្មី ៖ ហោះហើរ​ដោយ​ស្វ័យប្រវត្តិ និង​បាន​រយៈ​ចម្ងាយ​… ១០០០km (មានវីដេអូ) – CEN