សម្តេច​តេជោ ហ៊ុន សែន​ស្នើ​ដល់​អត្ត​ពលិក​កម្ពុជា ត្រូវ​ខិតខំ​ប្រឹងប្រែង​បន្តទៀត និង​ត្រូវ​តែ​ជៀសវាង ការប្រើប្រាស់​សារធាតុ​លើក​កម្លាំង​ – CEN