នាយករដ្ឋមន្ដ្រី​ជប៉ុន​ត្រៀម​មាន​ជំនួប​ទ្វេ​ភាគីជា​ជាមួយ​ប្រធានាធិបតី​រុស្ស៊ី​ – CEN