ចុះបង្ក្រាប​បន្ទប់​ពិគ្រោះ និង​ព្យាបាល​ជំងឺ​អត់​ច្បាប់​របស់​ជនជាតិ​ចិន​មួយកន្លែង ស្ថិតនៅក្នុង​តំបន់​ពាណិជ្ជកម្ម ក្រុង​បាវិត – CEN