អភ័ព្វ​មែន​! កណ្តូបសេះ​ឈ្មោល​ត្រូវ​បន្ត​ពូជ​ទាំង​…​គ្មាន​ក្បាល​! – CEN