ទើបតែ​អាយុ ១០​ឆ្នាំ ក្លាយ​ជា​តារា​ម៉ូ​ឌែល​ទៅ​ហើយ ដោយសារតែ​… – CEN