ស្អប់​ប្តី ហើយ​នៅ​អាល័យ​ស្នេហ៍​ចាស់ នារី​ម្នាក់​នេះ​បាន​លួច​ប្តូរ​ស្ពែម​ពេល​ធ្វើការ​បង្កើត​គភ៌​សិប្បនិម្មិត (IVF) ដើម្បី​ឲ្យ​ប្តី​ចិញ្ចឹម​កូន​របស់​អតីត​…​សង្សារ (​វីដេអូ​) – CEN