ស្រកានាគ​ប្រែប្រួល​ហ្សែ​ន​ដោយ​ធម្មជាតិ នាំ​មក​ប្រាក់ចំណូល​ដ៏​សម្បើម​ដល់​កសិករ​វៀតណាម​ម្នាក់នេះ​ – CEN