​ក្រោយពេល​ដែល​ឆក់​កាបូប​ជនជាតិ​អូស្ត្រាលី បាន​ប​ថ្ងៃ សមត្ថកិច្ច​ចាប់​ជនសង្ស័យ​បីនាក់​ – CEN