តៃកុង​ឡាន​ផ្តាច់​ព្រលឹង គ្រាន់​តែ​មើល​គាត់​បើក ក៏​ស្រៀវ​ជំនួស​ (មានវីដេអូ) – CEN